Følg oss på Facebook

Viking- og middelalderfestivaler i Norden er også på facebook. og der har vi som formål å promotere viking- og middelalderfestivaler i Norden samt andre historiske eventer. Vi ønsker også å synliggjøre steder, bygninger og objekter fra epoken som er av historisk interesse.